25 Friese werkgevers kwamen bij elkaar in de pilot “meer werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid” Een mooie samenwerking tussen AWVN, Faktoo BV en het actieteam van “Fryslan werkt” De insteek was om successen te delen van deze prachtige werkgevers en ook om oplossingen te zoeken voor knellers als het gaat om medewerkers met een psychische kwetsbaarheid. Wij kijken terug op een mooie middag en vooral ook naar het vervolg om werkgevers handreikingen te bieden zodat ze nog meer mensen een kans kunnen geven.