De Route ‘inclusie werkt’ helpt je als werkgever om de eigen kennis en kunde op het gebied van Inclusief ondernemen uit te bouwen. Faktoo is kennispartner van PSO Nederland en daarom wordt je voorbereid op de audit voor het keurmerk PSO (Prestatieladder Sociaal Ondernemen)
Waar andere aanbieders soortgelijke kennis aanbieden is Faktoo de enige partij die het leeraspect combineert met het daadwerkelijk zoeken naar nieuwe medewerkers of stagiaires inclusief opleiden en begeleiden.
Deze praktische en resultaatgerichte aanpak zorgt voor vertrouwen met als gevolg dat de werkgever het leuk vindt om met inclusie bezig te zijn. De Route is wetenschappelijk onderbouwd; van voorbereiding tot toetsing. Voor meer inhoud klik op Route inclusie werkt

Resultaten van de Route : 

– de werkgever heeft de juiste kennis en vaardigheden
– er worden nieuwe medewerkers gevonden
– de medewerkerstevredenheid schiet omhoog
– voorbereid op de PSO audit en certificering
– mismatches zijn verkleind waardoor werk beter ingevuld wordt.

Door de Corona-maatregelen is het voor veel werkgevers lastig om deel te nemen aan fysieke bijeenkomsten. Een belangrijk doel van de Route is om werkgevers met elkaar in contact te brengen rondom inclusie en daarom hebben we besloten om de startdatum te verplaatsen naar begin 2021. We hopen dat we elkaar dan ontmoeten. 

Investering: de complete leergang is verspreid over een periode van 16 maanden en kent 6 modules, verdeeld over 16 dagdelen.
Er zijn 2 varianten
1. deelnemer volgt de complete leergang, totaal voor € 6.500,-
2. deelnemer voert al een inclusief beleid en start op het moment dat er nieuwe medewerkers worden gezocht (ca. 4 maanden na de start van de Route). De investering is dan  € 4.950,-
2de deelnemer van hetzelfde bedrijf kan deelnemen voor 50%

  • Faktoo is door de Provincie Groningen geaccrediteerd vanuit de Groninger Ondernemersregeling en daarom draagt de Provincie 50% van de investering bij voor Groninger werkgevers.
  • Drentse werkgevers kunnen een bijdrage krijgen van 50% “Human Resource mkb-regeling Drenthe”
  • Friese werkgevers kunnen een bijdrage krijgen vanuit de “Voucherregeling MKB Fryslân”

Neem voor meer info contact met ons op