Partner in slim  ondernemen

Over ons

De kracht van Faktoo zit in de combinatie van kennis en kunde van  bedrijfsvoering, informatievoorziening (ICT), klantgericht ondernemen (CRM en de Arbeidsmarkt.
Wat ons kenmerkt is de no nonsens aanpak; concreet en gericht op succes.
We bieden een totaaloplossing van het bloot leggen van de gebieden waar meer succes behaald kan worden (analyse), een helder plan (advies) tot het in de praktijk brengen van het advies (coaching en begeleiding van directie en medewerkers). Luisteren naar uw doelgroep(en) en uw organisatie staat hierin centraal. Onze ervaring met gemeentes, UWV en (semi)overheden komen hierbij meestal goed van pas.

Bij FAKTOO komt 30 jaar ervaring, kennis en kunde bij Profit en non-Profit organisaties samen.


“If you change the way you look at things, the things you look at change”  (Wayne Dyer)

Faktoo brengt meer rendement !

Onze doelgroep

Profit en en non-Profit organisaties in het MKB tot ca. 500 medewerkers   passen het best bij Faktoo. Vooral als ze vragen hebben als:

 • hoe maak ik mijn organisatie/afdeling rendabel/succesvoller
 • hoe haal ik het beste uit mijn medewerkers zodat we samen kunnen groeien
 • welke klantstrategie (CRM) past het best bij onze organisatie
 • hoe zorg ik ervoor dat mijn ICT projecten wel succesvol zijn
 • wat is een goede aanpak om een nieuwe samenwerking aan te gaan met andere organisaties
 • Op welke manier kan ik invulling geven aan inclusief werkgeverschap, dus hoe geef ik mensen die aan de kant staan de mogelijkheid om bij ons te werken?
 • hoe kan ik onderzoeken of er subsidies zijn die ik kan gebruiken om te groeien
 • hoe stimuleer ik ondernemerschap bij mijn medewerkers
 • wat is de beste aanpak om een nieuwe organisatie of afdeling op te zetten
 • als ik een nieuw product of dienst in de markt wil zetten, hoe zorg ik ervoor dat het een succes wordt

Als u wilt weten wat wij voor u kunnen betekenen, dan gaan we graag met u in gesprek. Bel ons of stuur een email info@faktoo.nl


 ‘Wát je doet is niet onderscheidend, maar waarom je het doet’ (Ronnie Overgoor)

Meer succes

FAKTOO werkt vanuit de volgende 3 kerngebieden:

Organisatie-en proces inrichting

Hierin staat de vraag centraal hoe je een organisatie zo inricht zodat optimaal succes gehaald wordt uit alle onderdelen van de bedrijfsvoering en de medewerkers. Het reduceren van verspilling van tijd, geld en energie van mensen speelt hierbij een essentiële rol. We onderzoeken of subsidies beschikbaar zijn en zorgen voor de juiste aanvraag.

Informatievoorziening (IT)

Om een organisatie goed aan te kunnen sturen is het noodzakelijk om over relevante en actuele informatie te beschikken.  IT oplossingen moeten de processen ondersteunen en niet onnodig ingewikkeld maken. De duurste en nieuwste oplossingen hoeven niet altijd de beste te zijn. Een oplossing is pas succesvol als deze ook daadwerkelijk wordt gedragen door de eindgebruikers.

Directie en medewerkers in hun kracht zetten

In een gezonde organisatie wordt het beste uit mensen gehaald door de aard van de werkzaamheden en de kwaliteiten/competenties van de mensen goed af elkaar af te stemmen.


“Het geheim van vooruit komen is beginnen met lopen”  Dag Hammerskjold (1905-1961)

Onze Toolkit

Producten en diensten

“Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente. Het is het soort dat het beste reageert op veranderingen.” (Charles Darwin)

Mismatch verkleiner op de arbeidsmarkt

Door gesprekken en analyse van systemen, leggen we de mogelijkheden bloot om de mismatch tussen werk en (nieuwe)medewerkers te verkleinen en wat er nodig is om huidige medewerkers te behouden.
Continue Reading..

Klant in beeld

Door het voeren van gesprekken en analyse van het klantenbestand brengen we de kansen in beeld voor meer verkoop.
Continue Reading..

Interimmanagement

Onze kracht zit erin dat we ervaring in bedrijfsvoering, in zijn volle breedte, kunnen inzetten; we combineren onze kennis en kunde van bedrijfsvoering, informatievoorziening (ICT), klantgericht ondernemen (CRM) en de Arbeidsmarkt.

Projectmanagement

Projecten die we voor u managen, zijn succesvol omdat we resultaatgericht, concreet en eigenwijs zijn. We verbinden mensen uit verschillende vakgebieden om (complexe) vraagstukken op te lossen. We bieden garanties om er zeker van te zijn dat het project binnen budget en tijd wordt afgerond.

FAKTOO RENDEMENTSCAN

Zicht op uw groeikansen

 

IT Begeleiding

Een IT project is nooit een doel, maar een middel om een doel te bereiken, uw klant zo goed mogelijk bedienen. Daarom heeft een IT project altijd 3 aandachtspunten;  de organisatie  de medewerkers en de (ICT)tool. Wij geloven dat goede IT oplossingen mensen ondersteunen in hun taken. Wij geloven ook dat een goede oplossing alleen ontwikkeld kan worden in nauwe samenwerking met de gebruikers en de leverancier.

FAKTOO ondersteunt, met deze visie als uitgangspunt, bij de ontwikkeling en in gebruik name van ICT oplossingen. Onze kracht zit in de zakelijke en toch persoonlijke begeleiding. We zorgen ervoor dat er overzichtelijke zichtbare stappen genomen worden. Tijdens het project moet er ruimte zijn om met elkaar te leren, denken en beslissen.

Often People don’t know what they want, until you show them (Steve Jobs)

CRM – klantrelatiebeheer

CRM is een totaalaanpak voor relatiebeheer die mensen, processen en technologie integreert om bestaande klanten te behouden en om nieuwe te verkrijgen.

De kern van CRM:

 • de klant staat centraal
 • er is een win-win situatie voor u en uw klant
 • CRM biedt op ieder gewenst moment inzicht in de resultaten, kosten en opbrengsten van commerciële processen
 • opbrengst- en winst groeit door klanttevredenheid
 • inzet van ICT is onontbeerlijk voor optimale en kostenefficiënte bedrijfsprocessen

 klik hier voor een mini CRM test

Onze jarenlange ervaring in het opzetten en invoeren van CRM en CRM software, hebben we omgezet in diensten waarmee we u kunnen helpen om meer klanten te krijgen en uw omzet te verhogen.

Klik hier voor een overzicht van onze CRM diensten

 


Marketing is te belangrijk om het alleen aan de marketing afdeling over te laten! (Jos Burgers)

Uw contactpersonen


…Mareke Miedema… 06-46664455
Gets things done… Nina Beswerda… 06-11756969
Makes it move


Nieuws

September 2018 – Faktoo en ‘De werkplaats voor Ambachtelijke zingeving’ starten een uniek project. We willen werkgevers een handvat geven om (meer) regie te nemen op het behouden en werven van gemotiveerde medewerkers. Aan dit project kunnen 30 organisaties uit de provincie Groningen deelnemen.

Met dit project laten we werkgevers ervaren dat het mogelijk is om de Zin in werk concreet en tastbaar te maken. Werkgevers kunnen hier bewust op inzetten bij het creëren van werkpakketten en werkvoorwaarden. Met HRM verantwoordelijken werpen we een frisse blik op huidige HRM vraagstukken en zoeken we naar oplossingen en verbindingen. Welke mogelijkheden ontstaan er als ook zij anders naar werk kijken?

In het project staan de volgende vragen centraal:  

 • Wat maakt dat iemand komt, blijft of gaat?
 • Waar zijn al die werkzoekenden en hoe kan ik ze bereiken?
 • Hoe kan ik goede medewerkers vasthouden?
 • Zijn mijn medewerkers eigenlijk wel gelukkig in hun werk?
 • Ben ik een goede werkgever en kijk ik wel door de juiste ‘bril’ naar werk?
 • Heb ik de risico’s rondom HR goed in beeld?

Wat houdt het project in?

Het project bestaat uit twee onderdelen; voor de werkgevers en voor de medewerkers. De werkgever houden we een spiegel voor door middel van een aantal gerichte vragen. Bent u die aantrekkelijke werkgever die u denkt te zijn? Kunt u het werk anders indelen om vacatures beter in te vullen, groei te bevorderen en in te spelen op risico’s?

Medewerkers nemen deel aan een workshop om, onder begeleiding van ‘De werkplaats voor ambachtelijke zingeving.’ naar hun werk te kijken. Deze workshop is gebaseerd op het gedachtegoed van René Gude, voormalig Denker des Vaderlands. Niet zweverig, maar concreet met de vraag of deze verschillende betekenissen van het woord ‘zin’ werknemers én werkgevers handvatten kunnen bieden om erachter te komen hoe je je werk kunt verZetten, om zin te krijgen in werk. Kijken naar je werk vanuit de bril van de 4 Zten. https://www.trouw.nl/home/zin-zin-zin-en-zin-in-werk~a9d479f5/

Tijdens de startbijeenkomst op 1 november kan iedereen kennismaken met de filosofie van René Gude en de invulling van het project. Het project wordt uiteindelijk afgesloten met een eindbijeenkomst waar de resultaten en inzichten worden gepresenteerd. Waar mogelijk en wenselijk worden werkgevers met gelijke vraagstukken aan elkaar gekoppeld om hierin samen verder op te trekken.

De workshop van een dagdeel

‘Ik maak zin door te werken,” zei René Gude, voormalig Denker des Vaderlands. Maar hoe maak je dat tastbaar?

In de workshops gaan Wim Oolbekkink en Trouw journalist Henk Steenhuis aan de slag met “Zin in werk”. Uw medewerkers leren tastbaar te maken wat de belangrijkste factoren zijn voor Zin in werk.De resultaten geven inzichten die zij kunnen inzetten voor hun eigen ontwikkeling, en geven u inzichten die u kunt gebruiken voor goed werkgeverschap.

Inmiddels is dit project in de eindfase en worden er nog een paar bijeenkomsten georganiseerd voor de deelnemende werkgevers. Medio september zal de afronding zijn.

Er wordt op dit moment veel voor werkzoekenden gedaan. Met dit project willen Faktoo en “De werkplaats voor Ambachtelijke zingeving”werkgevers meer regie geven over het behouden en werven van gemotiveerde medewerkers. .

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak.

===

Pionieren FNVPionieren met organisaties

Aanleiding voor dit project is het Sociaal akkoord (2013) waarin met de overheid en vakbonden is afgesproken om tot 2026 in totaal 125.000 banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De FNV wil vanuit de inhoud geven aan de baanafspraken en de cao’s die in het kader hiervan zijn afgesproken. Dit project heeft als doel meer kansen te creëren voor mensen uit deze doelgroep.

Tijdens de spreekuren van FNV loopbaanadvies komen er steeds vaker mensen die in de doelgroep vallen en op zoek zijn naar werk. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen wil de FNV een actievere rol nemen bij de invulling van afspraakbanen. Met deze pilot onderzoekt de FNV hoe zij haar netwerk en kennis kan inzetten om dit sociaal akkoord te vertalen naar duurzame arbeidsplaatsen.

Aanpak:

 • Richting bepalen en beginnen zodat snel duidelijk wordt wat er wel en niet werkt.
 • Tijdens de werkzaamheden de benodigde instrumenten ontwikkelen.
 • Zorgen voor goede afstemming en betrokkenheid stakeholders
 • Oplossingen zoeken buiten de gebaande paden
 • Werkwijze ontwikkelen die bij de FNV past zodat deze ook na de pilot succesvol kan blijven.

Het resultaat is een duidelijke werkwijze die aansluit bij de werkwijze van FNV loopbaanbegeleiding. Tijdens de pilot zijn samenwerkingen opgezet met relevante partners. Maar bovenal staat er een ondersteuning op basis van gelijkwaardigheid om mensen uit de doelgroep verder te helpen richting werk.


Contact

Locatie Tromphuis: Trompsingel 35, 9724 DA Groningen

Name
Email
Message

Uw bericht is verzonden. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Helaas, Er is een fout geconstateerd. Controleer a.u.b. de formuliervelden.
© Copyright 2014-2017 Faktoo | Disclaimer | Algemene voorwaarden