U voorkomt u dat u achter het net vist?

September 2018 – Faktoo en ‘De werkplaats voor Ambachtelijke zingeving’ starten een uniek project. We willen werkgevers een handvat geven om (meer) regie te nemen op het behouden en werven van gemotiveerde medewerkers. Aan dit project kunnen 30 organisaties uit de provincie Groningen deelnemen.

Met dit project laten we werkgevers ervaren dat het mogelijk is om de Zin in werk concreet en tastbaar te maken. Werkgevers kunnen hier bewust op inzetten bij het creëren van werkpakketten en werkvoorwaarden. Met HRM verantwoordelijken werpen we een frisse blik op huidige HRM vraagstukken en zoeken we naar oplossingen en verbindingen. Welke mogelijkheden ontstaan er als ook zij anders naar werk kijken?

In het project staan de volgende vragen centraal:  

  • Wat maakt dat iemand komt, blijft of gaat?
  • Waar zijn al die werkzoekenden en hoe kan ik ze bereiken?
  • Hoe kan ik goede medewerkers vasthouden?
  • Zijn mijn medewerkers eigenlijk wel gelukkig in hun werk?
  • Ben ik een goede werkgever en kijk ik wel door de juiste ‘bril’ naar werk?
  • Heb ik de risico’s rondom HR goed in beeld?

Wat houdt het project in?

Het project bestaat uit twee onderdelen; voor de werkgevers en voor de medewerkers. De werkgever houden we een spiegel voor door middel van een aantal gerichte vragen. Bent u die aantrekkelijke werkgever die u denkt te zijn? Kunt u het werk anders indelen om vacatures beter in te vullen, groei te bevorderen en in te spelen op risico’s?

Medewerkers nemen deel aan een workshop om, onder begeleiding van ‘De werkplaats voor ambachtelijke zingeving.’ naar hun werk te kijken. Deze workshop is gebaseerd op het gedachtegoed van René Gude, voormalig Denker des Vaderlands. Niet zweverig, maar concreet met de vraag of deze verschillende betekenissen van het woord ‘zin’ werknemers én werkgevers handvatten kunnen bieden om erachter te komen hoe je je werk kunt verZetten, om zin te krijgen in werk. Kijken naar je werk vanuit de bril van de 4 Zten. https://www.trouw.nl/home/zin-zin-zin-en-zin-in-werk~a9d479f5/

Tijdens de startbijeenkomst op 1 november kan iedereen kennismaken met de filosofie van René Gude en de invulling van het project. Het project wordt uiteindelijk afgesloten met een eindbijeenkomst waar de resultaten en inzichten worden gepresenteerd. Waar mogelijk en wenselijk worden werkgevers met gelijke vraagstukken aan elkaar gekoppeld om hierin samen verder op te trekken.

De workshop van een dagdeel

‘Ik maak zin door te werken,” zei René Gude, voormalig Denker des Vaderlands. Maar hoe maak je dat tastbaar?

In de workshops gaan Wim Oolbekkink en Trouw journalist Henk Steenhuis aan de slag met “Zin in werk”. Uw medewerkers leren tastbaar te maken wat de belangrijkste factoren zijn voor Zin in werk.De resultaten geven inzichten die zij kunnen inzetten voor hun eigen ontwikkeling, en geven u inzichten die u kunt gebruiken voor goed werkgeverschap.

Inmiddels is dit project in de eindfase en worden er nog een paar bijeenkomsten georganiseerd voor de deelnemende werkgevers. Medio september zal de afronding zijn.

Er wordt op dit moment veel voor werkzoekenden gedaan. Met dit project willen Faktoo en “De werkplaats voor Ambachtelijke zingeving”werkgevers meer regie geven over het behouden en werven van gemotiveerde medewerkers. .

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak.

===