Project-implementatie management

Promens Care ontwikkelt in eigen beheer het digitaal cliënt dossier. Hierop is het klantportaal aangesloten. Met het klantenportaal krijgt de cliënt toegang tot zijn eigen zorgplan, kan zelf informatie in het dossier vastleggen en krijgt, buiten het dossier om, vanuit de organisatie relevante informatie aangeboden.

FAKTOO begeleidt bij de ontwikkeling van de producten die ontwikkeld worden en een goede implentatie. De producten moeten  aansluiten bij de wensen van de eindgebruikers en het werkproces van Promens Care zodat het eindresultaat ondersteunend is aan de werkzaamheden van de begeleiders op de locaties. Bij deze procesondersteuning wordt intensief samengewerkt tussen de afdeling Informatisering&Automatisering, Organisatie&Advies en een vertegenwoordiging van de eindgebruikers.

Een nieuw product is nooit een doel. Wel het verbeteren van een proces met een product. 
Hiervoor moet het product aansluiten op de (gewenste) werkwijze van de medewerkers.