Orion Software levert sinds 2000 software voor de Gezondheidszorg. Dit jaar is hier een nieuw product voor een nieuwe doelgroep aan toegevoegd ‘Orion IP’. FAKTOO zet voor Orion Software de verkooporganisatie en verkoopstrategie op. De klant staat hierin centraal door steeds opnieuw te kijken naar de toegevoegde waarde voor een organisatie en de manier waarop deze wordt begeleid bij de implementatie.

Met Orion IP kunnen organisaties hun hele proces rondom het vaccineren van medewerkers ten behoeve 
van infectiepreventie ondersteunen. Andere producten die Orion Software levert zijn; reizigerszorg, 
sociale medische advisering, forensische diensten, infectiepreventie en infectieziekte bestrijding. 
Hiermee bedienen zij onder andere meer dan 95% van de GGD's.