Author: Nina Beswerda

Advertenties en vacatures-sites zijn niet meer voldoende om geschikte medewerkers te vinden.
Stop het denken in complete functies/banen en richt je meer op de taken om het werk klaar te krijgen.

Onze “Mismatch-verkleiner” legt de mogelijkheden bloot om de mismatch tussen werk en (nieuwe)medewerkers te verkleinen en wat er nodig is om huidige medewerkers te behouden.

25 Friese werkgevers kwamen bij elkaar in de pilot “meer werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid” Een mooie samenwerking tussen AWVN, Faktoo BV en het actieteam van “Fryslan werkt” De insteek was om successen te delen van deze prachtige werkgevers en ook om oplossingen te zoeken voor knellers als het gaat om medewerkers met een psychische kwetsbaarheid. Wij kijken terug op een mooie middag en vooral ook naar het vervolg om werkgevers handreikingen te bieden zodat ze nog meer mensen een kans kunnen geven.

Onze arbeidsmarkt is grillig en verandert nogal. Dit vraagt om een doelgerichte aanpak

https://www.nationalevacaturebank.nl/werkgever/Informatie/Arbeidsmarkt-ontwikkelingen/De-7-belangrijkste-trends-op-de-arbeidsmarkt-in-2019?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Faktoo voert de regiocoördinatie in 2 pilots in Friesland en Drenthe met als doel het ondersteunen van werkgevers die medewerkers kansen geven die een GGZ kwetsbaarheid hebben. Het kan gaan om nieuwe medewerkers of om bestaande medewerkers. We brengen in kaart waar werkgevers tegenaan lopen en hoe ze beter ondersteund kunnen worden.

Bent u werkgever in Friesland of Drenthe, en hebt u interesse om deel te nemen? neem dan contact op via info@faktoo.nl

Voor meer informatie over GGZ kwetsbaarheid? https://www.ggznederland.nl/actueel/theme/arbeidsmarkt

Contact

Locatie Tromphuis: Trompsingel 35, 9724 DA Groningen

Name
Email
Message

Uw bericht is verzonden. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Helaas, Er is een fout geconstateerd. Controleer a.u.b. de formuliervelden.
© Copyright 2014-2017 Faktoo | Disclaimer | Algemene voorwaarden