Strategisch partner
Zakelijk sociaal ondernemen
INFO ROUTE "INCLUSIE WERKT"
Positioneren
Waar vraag en ambitie samenkomen
LAAT JE DOELGROEP DE SPIEGEL ZIJN
Meer succes
Vanuit de kracht van JE organisatie
KEN JE (NIEUWE) KLANT
de vraag als uitgangspunt
EEN STAP VERDER MET IT EN INFORMATIE

Partner in slim ondernemen

Wie zijn we

De kracht van Faktoo zit in de combinatie van kennis en kunde van bedrijfsvoering, informatievoorziening (IT), klantgericht ondernemen (CRM en de (inclusieve) arbeidsmarkt.
Wat ons kenmerkt is de “no nonsens aanpak”; concreet en gericht op succes.
We bieden een totaaloplossing van het bloot leggen van de gebieden waar meer succes behaald kan worden (analyse), een helder plan (advies) tot het in de praktijk brengen van het advies (coaching en begeleiding van directie en medewerkers). Luisteren naar uw doelgroep(en) en uw organisatie staat hierin centraal. Onze ervaring in het samenwerken met gemeentes, UWV en (semi)overheden komt hierbij heel goed van pas.

Bij Faktoo komt 30 jaar ervaring, kennis en kunde bij Profit en non-Profit organisaties samen!

“If you change the way you look at things, the things you look at change” (Wayne Dyer)

Voor wie werken we graag

Profit en en non-Profit organisaties in het MKB passen het best bij ons. Vooral bij vragen als

 • Op welke manier kan ik invulling geven aan inclusief werkgeverschap, dus hoe zorg ik voor een divers medewerkersteam en biedt ik daarom werk aan mensen met verschillende talenten, achtergronden, vaardigheden en opleidingen, ook als ze extra begeleiding nodig hebben
 • Hoe maak ik mijn organisatie/afdeling rendabel/succesvoller
 • Hoe haal ik het beste uit mijn medewerkers zodat we samen kunnen groeien
 • Welke klantstrategie (CRM) past het best bij onze organisatie
 • Hoe kan ik onderzoeken of er subsidies zijn die ik kan gebruiken om te groeien
 • Als ik een nieuw product of dienst in de markt wil zetten, hoe zorg ik ervoor dat het een succes wordt

Als u wilt weten wat wij voor u kunnen betekenen, dan gaan we graag met u in gesprek. Bel ons of stuur een email info@faktoo.nl

‘Wát je doet is niet onderscheidend, maar waarom je het doet’ (Ronnie Overgoor)

meer succes

FAKTOO werkt vanuit de volgende 3 kerngebieden:

ORGANISATIE-EN PROCES INRICHTING

Hierin staat de vraag centraal hoe je een organisatie zo inricht zodat optimaal succes gehaald wordt uit alle onderdelen van de bedrijfsvoering en de medewerkers. Het reduceren van verspilling van tijd, geld en energie van mensen speelt hierbij een essentiële rol. We onderzoeken of subsidies beschikbaar zijn en zorgen voor de juiste aanvraag.

INFORMATIEVOORZIENING (IT)

Om een organisatie goed aan te kunnen sturen is het noodzakelijk om over relevante en actuele informatie te beschikken. IT oplossingen moeten de processen ondersteunen en niet onnodig ingewikkeld maken. De duurste en nieuwste oplossingen hoeven niet altijd de beste te zijn. Een oplossing is pas succesvol als deze ook daadwerkelijk wordt gedragen door de eindgebruikers.

DIRECTIE EN MEDEWERKERS IN HUN KRACHT ZETTEN

In een gezonde organisatie wordt het beste uit mensen gehaald door de aard van de werkzaamheden en de kwaliteiten/competenties van de mensen goed af elkaar af te stemmen.

“Het geheim van vooruit komen is beginnen met lopen” Dag Hammerskjold (1905-1961)

Onze Toolkit

producten en diensten

“Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente. Het is het soort dat het beste reageert op veranderingen.” (Charles Darwin)

Inclusief werkgeverschap – volg de Route “Inclusie werkt”

Samen met andere bedrijven werken om inclusie te verhogen in je bedrijf

Inclusief werkgever worden en blijven?

Faktoo is kennispartner van PSO Nederland en heeft ruime ervaring om u te ondersteunen om een inclusieve werkgever te worden en te blijven

Mismatchverkleiner op de arbeidsmarkt

Door gesprekken en analyse van systemen, leggen we de mogelijkheden bloot om de mismatch tussen werk en (nieuwe)medewerkers te verkleinen en wat er nodig is om huidige medewerkers te behouden.

Interimmanagement

Onze kracht zit erin dat we ervaring in bedrijfsvoering, in zijn volle breedte, kunnen inzetten; we combineren onze kennis en kunde van bedrijfsvoering, informatievoorziening (ICT), klantgericht ondernemen (CRM) en HR

Klant in beeld

Door het voeren van gesprekken en analyse van het klantenbestand brengen we de kansen in beeld voor meer verkoop.

Projectmanagement

Projecten die we voor u managen, zijn succesvol omdat we resultaatgericht, concreet en eigenwijs zijn. We verbinden mensen uit verschillende vakgebieden om (complexe) vraagstukken op te lossen.

faktoo rendementscan

Zicht op uw groeikansen

It begeleiding

Een IT project is nooit een doel, maar een middel om een doel te bereiken, om uw klant zo goed mogelijk te bedienen. Daarom heeft een IT project altijd 3 aandachtspunten; de organisatie de medewerkers en de (IT)tool. Wij geloven dat goede IT oplossingen mensen ondersteunen in hun taken. Wij geloven ook dat een goede oplossing alleen ontwikkeld kan worden in nauwe samenwerking met de gebruikers en de leverancier.

FAKTOO ondersteunt, met deze visie als uitgangspunt, bij de ontwikkeling en in gebruik name van ICT oplossingen. Onze kracht zit in de zakelijke en toch persoonlijke begeleiding. We zorgen ervoor dat er overzichtelijke zichtbare stappen genomen worden. Tijdens het project moet er ruimte zijn om met elkaar te leren, denken en beslissen.

Often People don’t know what they want, until you show them (Steve Jobs)

crm - klantrelatiebeheer

CRM is een totaalaanpak voor relatiebeheer die mensen, processen en technologie integreert om bestaande klanten te behouden en om nieuwe te verkrijgen.

De kern van CRM is

 • De klant staat centraal
 • Er is een win-win situatie voor u en uw klant
 • CRM biedt op ieder gewenst moment inzicht in de resultaten, kosten en opbrengsten van commerciële processen
 • Opbrengst- en winst groeit door klanttevredenheid
 • Inzet van ICT is onontbeerlijk voor optimale en kostenefficiënte bedrijfsprocessen

Onze jarenlange ervaring in het opzetten en invoeren van een CRM strategie en CRM software, hebben we omgezet in diensten waarmee we u kunnen helpen om meer klanten te krijgen en uw omzet te verhogen.

Klik hier voor een overzicht van onze CRM diensten

Marketing is te belangrijk om het alleen aan de marketing afdeling over te laten! (Jos Burgers)

uw contactpersonen

nieuws

Arbeidsmarkt ontwikkelingen

Onze arbeidsmarkt is grillig en verandert nogal. Dit vraagt om een doelgerichte aanpak https://www.nationalevacaturebank.nl/werkgever/Informatie/Arbeidsmarkt-ontwikkelingen/De-7-belangrijkste-trends-op-de-arbeidsmarkt-in-2019?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Lees verder »

contact

Oude Ebbingestraat 48, 9712HL Groningen