Partner in slim  ondernemen

Over ons

FAKTOO bestaat uit ervaren en enthousiaste professionals die samen werken vanuit één visie: het maximaliseren van succes van organisaties. Onze kracht zit in de combinatie van kennis en kunde van o.a. bedrijfsvoering, informatievoorziening (ICT), klantgericht ondernemen (CRM) en onze concrete en praktische aanpak. Een aanpak waarin de kwaliteiten van uw organisatie en medewerkers centraal staan.
Het in werking brengen van de Participatiewet kan een essentiële rol spelen in het totaaladvies.

We helpen bij het zetten van stappen naar een nieuwe situatie op een manier die bij uw organisatie past. We bieden een totaaloplossing van het bloot leggen van de gebieden waar meer succes behaald kan worden (analyse), een helder plan (advies) tot het in de praktijk brengen van het advies (coaching en begeleiding van directie en medewerkers). Luisteren naar uw doelgroep(en) en uw organisatie staat hierin centraal. Onze ervaring met gemeentes, UWV en (semi)overheden past hier goed bij.

FAKTOO is een jong bedrijf waarin meer dan 30 jaar ervaring, kennis en kunde bij Profit en non-Profit organisaties samenkomt.
Onze aanpak is no nonsens, concreet en gericht op succes.


“If you change the way you look at things, the things you look at change”  (Wayne Dyer)

Onze doelgroep

Onze kennis en kunde past bij Profit organisaties in het MKB tot ca. 500 medewerkers en non-Profit organisaties zoals Overheid en Zorg en Welzijn, die vragen hebben als:

 • hoe maak ik mijn organisatie/afdeling rendabel/succesvol
 • hoe haal ik het beste uit mijn medewerkers zodat we samen kunnen groeien
 • welke klantstrategie (CRM) past het best bij onze organisatie
 • hoe zorg ik ervoor dat mijn ICT projecten succesvol zijn
 • wat is een goede aanpak om een nieuwe samenwerking aan te gaan met een andere organisatie
 • Op welke manier kan ik invulling geven aan de Participatiewet
 • ik wil onderzoeken of er subsidies zijn die ik kan gebruiken om te groeien
 • hoe stimuleer ik ondernemerschap bij mijn medewerkers
 • wat is de beste aanpak om een nieuwe organisatie of afdeling op te zetten
 • als ik een nieuw product of dienst in de markt wil zetten, hoe zorg ik ervoor dat het een success wordt

Als u wilt weten wat wij voor u kunnen betekenen, dan gaan we graag met u in gesprek.


 ‘Wát je doet is niet onderscheidend, maar waarom je het doet’ (Ronnie Overgoor)

Meer succes

FAKTOO werkt vanuit de volgende 3 kerngebieden:

Organisatie-en proces inrichting

Hierin staat de vraag centraal hoe je een organisatie zo inricht zodat optimaal succes gehaald wordt uit alle onderdelen van de bedrijfsvoering en de medewerkers. Het reduceren van verspilling van tijd, geld en energie van mensen speelt hierbij een essentiële rol. We onderzoeken of subsidies beschikbaar zijn en zorgen voor de juiste aanvraag.

Informatievoorziening (ICT)

Om een organisatie goed aan te kunnen sturen is het noodzakelijk om over relevante en actuele informatie te beschikken.  ICT oplossingen moeten de processen ondersteunen en niet onnodig ingewikkeld maken. De duurste en nieuwste oplossingen hoeven niet altijd de beste te zijn. Een oplossing is pas succesvol als deze ook daadwerkelijk wordt gedragen door de eindgebruikers.

Directie en medewerkers in hun kracht zetten

In een gezonde organisatie wordt het beste uit mensen gehaald door de aard van de werkzaamheden en de kwaliteiten/competenties van de mensen goed af elkaar af te stemmen.


“Het geheim van vooruit komen is beginnen met lopen”  Dag Hammerskjold (1905-1961)

Onze Toolkit

Producten en diensten

“Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente. Het is het soort dat het beste reageert op veranderingen.” (Charles Darwin)


Haalbaarheid onderzoek

De levensvatbaarheid bepalen we door het helder maken van de USP’s,  de concurrentie en en de beslissingsstructuur van de doelgroep. Bij haalbaarheid zetten we de verkregen inzichten om in een plan om het product in de markt te zetten.

Competentiescan

Inzichtelijk maken of de competenties van medewerkers aansluiten bij de doelstelling van de organisatie. Zo voorkom je verspilling van kennis, kunde en energie van medewerkers; een voorwaarde voor een duurzame, succesvolle organisatie. De juiste mens op de juiste plek.

Klantmanagement (CRM)

Klanten (cliënten/leden,inwoners) vormen het bestaansrecht van een organisatie. De manier waarop u  inspeelt op de behoeften van uw klanten is bepalend voor succes. Klantmanagement (CRM) is daarom de rode draad van waaruit de bedrijfsprocessen vorm krijgen. Een gedragen CRM strategie komt tot stand in afstemming met uw medewerkers.

Interimmanagement

Na het bepalen van een strategie om uw organisatie (opnieuw) te positioneren of te laten groeien, kunnen we op directie- managementniveau, invulling geven aan een uit te voeren (nieuw)beleid.
Sterk hierin is dat we onze ervaring in bedrijfsvoering in zijn volle breedte, kunnen combineren kennis en ervaring van Informatievoorziening (ICT) en Klantmanagement (CRM).

Project-implementatie management

Projecten die we voor u managen, zijn succesvol omdat we resultaatgericht, concreet en inspirerend zijn. Als Project- implementatie manager verbinden we mensen uit verschillende vakgebieden om samen complexe vraagstukken op te lossen. Om u te garanderen dat uw project binnen budget en tijd wordt afgerond, kunnen we, vooraf, een gegarandeerd resultaat met bijbehorende investering afspreken.

Rendementscan

Een quickscan om de positie van uw organisatie te bepalen. Wat zijn uw doelstellingen en wat gebeurt er op de werkvloer. Zijn de juiste competenties en kwaliteiten bij uw mensen in aanwezig? Is de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon? Sluit uw aanbod aan op de behoeften van uw klanten? FAKTOO brengt in 5 dagen de belangrijkste aandachtspunten in beeld die invloed hebben op uw groei. Faktoo helpt prioriteiten te stellen en indien nodig om deze verder op te pakken. Meer weten, neem contact met ons op: 06-11756969.

Downloads

FAKTOO RENDEMENTSCAN

Zicht op uw groeikansen

 

Informatievoorziening en ICT

Een ICT project is nooit een doel, maar een middel om een doel te bereiken. De kern is de informatievoorziening te ondersteunen van een specifiek (organisatie)proces. Daarom heeft een ICT project altijd 3 aandachtspunten;  de organisatie aanpassen rondom dit proces, het begeleiden van de medewerkers hierin en de (ICT)tool. Wij geloven dat goede ICT oplossingen mensen ondersteunen in hun taken. Wij geloven ook dat een goede oplossing alleen ontwikkeld kan worden in samenwerking met de gebruikers.

FAKTOO ondersteunt, met deze visie als uitgangspunt, bij de ontwikkeling en in gebruik name van ICT oplossingen. Onze kracht zit in de zakelijke en toch persoonlijke begeleiding van de gebruikers en de organisatie bij deze verandering. We zorgen ervoor dat er overzichtelijke zichtbare stappen genomen worden, waarin mensen de kans hebben om invloed uit te oefenen op de oplossing en deze zo tot een succes te maken. Tijdens het project moet er ruimte zijn om te leren, denken en beslissen.


Often People don’t know what they want, until you show them (Steve Jobs)

CRM – klantrelatiebeheer

CRM is een totaalaanpak voor relatiebeheer die mensen, processen en technologie integreert om bestaande klanten te behouden en om nieuwe te verkrijgen.

De kern van CRM:

 • de klant staat centraal
 • er is een win-win situatie voor u en uw klant
 • CRM biedt op ieder gewenst moment inzicht in de resultaten, kosten en opbrengsten van commerciële processen
 • opbrengst- en winst groeit door klanttevredenheid
 • inzet van ICT is onontbeerlijk voor optimale en kostenefficiënte bedrijfsprocessen

 klik hier voor een mini CRM test

Onze jarenlange ervaring in het opzetten en invoeren van CRM en CRM software, hebben we omgezet in diensten waarmee we u kunnen helpen om meer klanten te krijgen en uw omzet te verhogen.

Klik hier voor een overzicht van onze CRM diensten

 


Marketing is te belangrijk om het alleen aan de marketing afdeling over te laten! (Jos Burgers)

Uw contactpersonen

…Mareke Miedema… 06-46664455
Gets things done
… Nina Beswerda… 06-11756969
Makes it move

FAKTOO vertelt …

Beeld zegt meer dan 100 woorden. Van ons krijgt u geen dikke rapporten, maar inzicht en overzicht.

Project-implementatie management

Promens Care ontwikkelt in eigen beheer het digitaal cliënt dossier. Hierop is het klantportaal aangesloten. Met het klantenportaal krijgt de cliënt toegang tot zijn eigen zorgplan, kan zelf informatie in het dossier vastleggen en krijgt, buiten het dossier om, vanuit de organisatie relevante informatie aangeboden.

FAKTOO begeleidt bij de ontwikkeling van de producten die ontwikkeld worden en een goede implentatie. De producten moeten  aansluiten bij de wensen van de eindgebruikers en het werkproces van Promens Care zodat het eindresultaat ondersteunend is aan de werkzaamheden van de begeleiders op de locaties. Bij deze procesondersteuning wordt intensief samengewerkt tussen de afdeling Informatisering&Automatisering, Organisatie&Advies en een vertegenwoordiging van de eindgebruikers.

Een nieuw product is nooit een doel. Wel het verbeteren van een proces met een product. 
Hiervoor moet het product aansluiten op de (gewenste) werkwijze van de medewerkers.

Contact

Locatie Tromphuis: Trompsingel 35, 9724 DA Groningen

Name
Email
Message

Uw bericht is verzonden. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Helaas, Er is een fout geconstateerd. Controleer a.u.b. de formuliervelden.
© Copyright 2014-2017 Faktoo | Disclaimer | Algemene voorwaarden