Category: FAKTOO

Pionieren FNVPionieren met organisaties

Aanleiding voor dit project is het Sociaal akkoord (2013) waarin met de overheid en vakbonden is afgesproken om tot 2026 in totaal 125.000 banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. De FNV wil vanuit de inhoud geven aan de baanafspraken en de cao’s die in het kader hiervan zijn afgesproken. Dit project heeft als doel meer kansen te creëren voor mensen uit deze doelgroep.

Tijdens de spreekuren van FNV loopbaanadvies komen er steeds vaker mensen die in de doelgroep vallen en op zoek zijn naar werk. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen wil de FNV een actievere rol nemen bij de invulling van afspraakbanen. Met deze pilot onderzoekt de FNV hoe zij haar netwerk en kennis kan inzetten om dit sociaal akkoord te vertalen naar duurzame arbeidsplaatsen.

Aanpak:

  • Richting bepalen en beginnen zodat snel duidelijk wordt wat er wel en niet werkt.
  • Tijdens de werkzaamheden de benodigde instrumenten ontwikkelen.
  • Zorgen voor goede afstemming en betrokkenheid stakeholders
  • Oplossingen zoeken buiten de gebaande paden
  • Werkwijze ontwikkelen die bij de FNV past zodat deze ook na de pilot succesvol kan blijven.

Het resultaat is een duidelijke werkwijze die aansluit bij de werkwijze van FNV loopbaanbegeleiding. Tijdens de pilot zijn samenwerkingen opgezet met relevante partners. Maar bovenal staat er een ondersteuning op basis van gelijkwaardigheid om mensen uit de doelgroep verder te helpen richting werk.

logo-werk-in-zicht Interim management

Werk in Zicht is de naam voor de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. Zij bestaat uit 27 gemeenten, UWV en SW-bedrijven. In de arbeidsregio wordt actief samengewerkt tussen deze partijen om meer banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Nina Beswerda is als aanjager/verbinder aangesteld om deze samenwerking beter de stroomlijnen met als doel meer geschikte arbeidsplaatsen voor de doelgroep te creëren.

Belangrijk hierin is het motiveren en adviseren van werkgevers om medewerkers met een arbeidsbeperking in hun bedrijf op te nemen. Tegelijkertijd ervoor zorgen dat publieke partijen (27 Gemeenten, UWV en 9 SW bedrijven) voldoende samenwerken om hierin te faciliteren.

De aanpak:

  • Zorgen dat alle betrokken partijen goed geïnformeerd zijn over mogelijkheden, instrumenten en procedures
  • Stimuleren dat partijen elkaar (sub)regionaal weten te vinden en elkaar versterken in de dienstverlening naar werkgevers
  • Enthousiasmeren van alle betrokken partijen om de gewenste bijdrage te leveren om z.s.m. een duurzame uitstroom op gang komt van mensen met een arbeidsbeperking

Het resultaat tot 1-4-2016 was zeer succesvol; 1740 mensen met een arbeidsbeperking hebben een werkplek gevonden bij reguliere werkgevers (via een arbeidscontract of detachering) Het doel is 950 eind 2016)

Zie ook: http://werkinzicht.nl/de-wereld-van-nina/

Beeld zegt meer dan 100 woorden. Van ons krijgt u geen dikke rapporten, maar inzicht en overzicht.

Project-implementatie management

Promens Care ontwikkelt in eigen beheer het digitaal cliënt dossier. Hierop is het klantportaal aangesloten. Met het klantenportaal krijgt de cliënt toegang tot zijn eigen zorgplan, kan zelf informatie in het dossier vastleggen en krijgt, buiten het dossier om, vanuit de organisatie relevante informatie aangeboden.

FAKTOO begeleidt bij de ontwikkeling van de producten die ontwikkeld worden en een goede implentatie. De producten moeten  aansluiten bij de wensen van de eindgebruikers en het werkproces van Promens Care zodat het eindresultaat ondersteunend is aan de werkzaamheden van de begeleiders op de locaties. Bij deze procesondersteuning wordt intensief samengewerkt tussen de afdeling Informatisering&Automatisering, Organisatie&Advies en een vertegenwoordiging van de eindgebruikers.

Een nieuw product is nooit een doel. Wel het verbeteren van een proces met een product. 
Hiervoor moet het product aansluiten op de (gewenste) werkwijze van de medewerkers.

Orion Software levert sinds 2000 software voor de Gezondheidszorg. Dit jaar is hier een nieuw product voor een nieuwe doelgroep aan toegevoegd ‘Orion IP’. FAKTOO zet voor Orion Software de verkooporganisatie en verkoopstrategie op. De klant staat hierin centraal door steeds opnieuw te kijken naar de toegevoegde waarde voor een organisatie en de manier waarop deze wordt begeleid bij de implementatie.

Met Orion IP kunnen organisaties hun hele proces rondom het vaccineren van medewerkers ten behoeve 
van infectiepreventie ondersteunen. Andere producten die Orion Software levert zijn; reizigerszorg, 
sociale medische advisering, forensische diensten, infectiepreventie en infectieziekte bestrijding. 
Hiermee bedienen zij onder andere meer dan 95% van de GGD's.

 

 

 

 

Contact

Locatie Tromphuis: Trompsingel 35, 9724 DA Groningen

Name
Email
Message

Uw bericht is verzonden. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Helaas, Er is een fout geconstateerd. Controleer a.u.b. de formuliervelden.
© Copyright 2014-2017 Faktoo | Disclaimer | Algemene voorwaarden